سمپل کورین سامسونگ

تصویر کدهای کورین سامسونگ

برای دیدن تصویر کدهای کورین سامسونگ بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

امروزه بسیاری از برندهای کورین موجود در بازار ایران نایاب هستند. دلیل نایابی این سنگ های مصنوعی پرمصرف، بی ثباتی قیمت ارز و  مشکلات واردات مواد اولیه و سنگهای خارجی است. به این دلیل بسیاری از تولیدگنندگان اصلی در تامین سنگ مصنوعی مورد نیاز بازار دچار مشکل شده اند. برای مشاهده تصاویر کدهای سنگ کورین سامسونگ بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.

در زیر عکس و تصویر کدهای مربوط به کورین سامسونگ ارائه شده است، تا مشتریان عزیز بتوانند از میان کدهای مختلف حداقل 2 یا 3 کد مشابه را انتخاب کنند تا در صورت موجود نبودن یک کد، کد دیگر جایگزین گردد.

تصویر کدهای کورین سامسونگ

ابتدا لازم است بگوییم که کدهای مختلف کورین سامسونگ به 7 دسته اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از:

1- کدهای Aspen (اسپن) کورین سامسونگ، 2- کدهای Tempest (تمپست) کورین سامسونگ، 3- کدهای Pebble (پبل) کورین سامسونگ، 4- کدهای Quarry کواری کورین سامسونگ، 5- کدهای Sanded سندد کورین سامسونگ، 6- کدهای Solid سالید کورین سامسونگ و 7- کدهای Supreme (سوپرمه) کورین سامسونگ

در زیر تصاویر مربوط به هر یک از کد های کورین سامسونگ را مشاهده می کنید.

کدهای Aspen (اسپن) کورین سامسونگ

کورین سامسونگ Aspen Alder AA625
کورین سامسونگ Aspen Brown AB632
کورین سامسونگ Aspen Cliff AC652
کورین سامسونگ Aspen Concrete AC629
کورین سامسونگ Aspen Eggshell AE642
کورین سامسونگ Aspen Lily AL645
کورین سامسونگ Aspen Pepper AP640
کورین سامسونگ Aspen Pond AP665
کورین سامسونگ Aspen Snow AS610

کدهای Tempest (تمپست) کورین سامسونگ

کورین سامسونگ Bamboo FB173

کورین سامسونگ Bronzestar FB154

کورین سامسونگ Caraway FC155

کورین سامسونگ Coconut FC112

کورین سامسونگ Coffee Bean FC158

کورین سامسونگ Confection FC116

کورین سامسونگ Glimmer FG144

کورین سامسونگ Horizon FH114

کورین سامسونگ Igneous FI187

کورین سامسونگ Peak FP100

کورین سامسونگ PRAIRIE FP142

کورین سامسونگ Radiance(Shimmer) FR148

کورین سامسونگ Rattan FR124

کورین سامسونگ Shell FS115

کورین سامسونگ Whippoorwill FW145

کدهای Pebble (پبل) کورین سامسونگ


کورین سامسونگ Pebble Blue PB870

کورین سامسونگ Pebble Boulder PB852

کورین سامسونگ Pebble Chiffon PC842

کورین سامسونگ Pebble Chocolate PC855

کورین سامسونگ Pebble Frost PF812

کورین سامسونگ Pebble Gold PG840

کورین سامسونگ Pebble Grey PG810

کورین سامسونگ Pebble Saratoga PS820

کورین سامسونگ Pebble Seastar PS843

کورین سامسونگ Pebble Swan PS813

کورین سامسونگ Pebble Tea Rose PT845

کدهای Quarry کواری کورین سامسونگ


کورین سامسونگ Mosaic Dalmatian QD212

کورین سامسونگ Mosaic Nimbus Qn287

کورین سامسونگ Quarry Minette QM289

کورین سامسونگ Quarry Oyster TO310

کورین سامسونگ Quarry Ridge QR278

کورین سامسونگ Quarry Starred QS287

کدهای Sanded سندد کورین سامسونگ


کورین سامسونگ Sanded Birch SB412

کورین سامسونگ Sanded Chestnut SC457

کورین سامسونگ Sanded Clay SC475

کورین سامسونگ Sanded Cornmeal SC433

کورین سامسونگ Sanded Cream SM421

کورین سامسونگ Sanded Gold Dust SG441

کورین سامسونگ Sanded Grey SG420

کورین سامسونگ Sanded Icicle SI414

کورین سامسونگ Sanded Linen SL443

کورین سامسونگ Sanded Meadow SM465

کورین سامسونگ Sanded Mocha SM453

کورین سامسونگ Sanded Onyx SO423

کورین سامسونگ Sanded Papyrus SP474

کورین سامسونگ Sanded Sahara SS440

کورین سامسونگ Sanded Taupe ST486

کورین سامسونگ Sanded Vermillion SV430

کورین سامسونگ Sanded Tundra ST482

کورین سامسونگ Sanded White Pepper WP410

کدهای Solid سالید کورین سامسونگ


کورین سامسونگ Bright White BW010

کورین سامسونگ Ivory SI040

کورین سامسونگ Onyx ON095

کورین سامسونگ Pearl SP011

کورین سامسونگ Pure white SP016

کورین سامسونگ Quasar White SQ019

کورین سامسونگ Serene SS023

کورین سامسونگ Sunflower(N) SS042

کورین سامسونگ Univers(N) SU053

کدهای Supreme (سوپرمه) کورین سامسونگ


کورین سامسونگ Beige Granite VB172

کورین سامسونگ Cloudbank VC118

کورین سامسونگ Cotton White VC110

کورین سامسونگ Dandelion VD175

کورین سامسونگ Dawn VD126

کورین سامسونگ Delphi VD111

کورین سامسونگ Elbert VE111

کورین سامسونگ Loam VL155

کورین سامسونگ Magnolia VM143

کورین سامسونگ Morning Sky VM114

کورین سامسونگ Natural Bridge VN144

کورین سامسونگ Ocean View VO171

کورین سامسونگ Pastoral VP177

کورین سامسونگ Presto VP159

کورین سامسونگ Rainier VR173

کورین سامسونگ Reno VR184

کورین سامسونگ Urban Grey VU127